Skip to content

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ergosystems hp amplify power partner

12134455

fsdfsdfsdfasdfsdfsd

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής υπογραφής για φυσικά και νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία τεχνικού στον πελάτη.

Τα USB token είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USB Flash (στικάκι), αλλά είναι ειδικές συσκευές όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας. Μπορεί να παριμοιαστεί ως η ‘ψηφιακή σφραγίδα’ σας. Η επίσημη ονομασία τους είναι ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και σας δίνουν τη δυνατότητα να υπογράφετε ψηφιακά τα pdf έγγραφά σας. Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από την φυσική υπογραφή σας και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Σε ποιους είναι απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή:

 • Στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου
 • Στους εργολήπτες συμμετέχοντες σε Δημόσια Έργα
 • Στους μηχανικούς για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και οικοδομικών αδειών στο e-Άδειες
 • Σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης 

Ποια στοιχεία απαιτείται να γνωρίζει ο πελάτης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία:

 • Στοιχεία ταυτότητας
 • ΑΦΜ
 • Στοιχεία taxis (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης)
 • ΑΜΚΑ
 • αρ. κιν τηλεφώνου
 • διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (email)
 • Πλήρη διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, ταχ. κώδικας, πόλη)
 • Κωδικοί πρόσβασης στα συστήματα ηλεκτρ. Εφαρμογών του Τ.Ε.Ε. (για μηχανικούς)
 • Επίσης, τα φορολογικά στοιχεία του πελάτη, για την τιμολόγηση (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο)

Πόσο κοστίζει; Πως γίνεται;

Α. Do It Yourself

Η ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ πωλεί το USB token (με οδηγίες εγκατάστασης κατασκευαστή), ο πελάτης αναλαμβάνει την εγκατάσταση του USB token στον υπολογιστή του, τη διαδικασία έκδοσης των ψηφ. Πιστ/κών και τη διαδικασία ειδικής παραμετροποίησης υπολογιστή του που απαιτείται για την αποθήκευσή τους στο USB token.

USB token Oberthur / Gemalto, 47€ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

Σας παραδίδεται σε όλη την Ελλάδα χωρίς χρέωση μεταφορικών!

Β. Ολοκληρωμένη λύση Ψηφιακής Υπογραφής σε πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα

Η ολοκληρωμένη λύση αποτελεί την άκοπη και οικονομική λύση και περιλαμβάνει:

 • Εγγραφή του πελάτη στην Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου – ΑΠΕΔ, μέσω της πύλης «Ερμής». Πραγματοποιείται μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης τεχνικού μας με τον ηλ. υπολογιστή του πελάτη.
 • Καθοδήγηση του πελάτη με σαφείς οδηγίες στη διαδικασία επίσκεψης στο ΚΕΠ για βεβαίωση ταυτοπροσωπίας
  προμήθεια εγκεκριμένου usb token Oberthur / Gemalto
 • Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ» μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε υπολογιστή της ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ
  αποθήκευση των ψηφ. πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης στο εγκεκριμένο usb token
 • Παραμετροποίηση του ηλ. υπολογιστή του πελάτη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης ώστε να λειτουργεί το usb token και να θέτει ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα pdf
 • Καταχώρηση του έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού στο Τ.Ε.Ε. (για μηχανικούς) επίδειξη χρήσης ψηφιακής υπογραφής
 • Αποστολή στον πελάτη του έτοιμου προς χρήση usb token μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών 

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 • Οι κωδικοί σας πρόσβασης σε Taxisnet, ΕΡΜΗ, ΤΕΕ παραμένουν γνωστοί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε σας, σε κανένα στάδιο δεν κοινοποιούνται οι κωδικοί σας στην εταιρεία μας ή σε τρίτο πρόσωπο.
 • Η ισχύς των ψηφιακών πιστοποιητικών είναι, πλέον, 1 έτος από την έκδοσή τους. Αυτό αποτελεί επιλογή της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.), εκδότη των ψηφιακών πιστοποιητικών στην Ελλάδα και δεν εξαρτάται από την εταιρία μας. Μετά την πάροδο του έτους μπορούν να ανανεωθούν
 • Η λειτουργία των usb tokens είναι εγγυημένη για τα λειτουργικά συστήματα: Windows 7 Home/Pro (SP1 και άνω), Windows 8/8.1 Home/Pro, Windows 10 Home/Pro, σε 32bit & 64bit.
 • Η προσφερόμενη υπηρεσία δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση στη χρήση της πλατφόρμας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ)

 USB token Oberthur / Gemalto + ολοκληρωμένη λύση Ψηφιακής Υπογραφής, 99€  (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 (διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών) και ISO27001:2013 ( ασφάλεια πληροφοριών).

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ergosystems hp amplify power partner

12134455

fsdfsdfsdfasdfsdfsd

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής υπογραφής για φυσικά και νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία τεχνικού στον πελάτη.

Τα USB token είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USB Flash (στικάκι), αλλά είναι ειδικές συσκευές όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας. Μπορεί να παριμοιαστεί ως η ‘ψηφιακή σφραγίδα’ σας. Η επίσημη ονομασία τους είναι ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και σας δίνουν τη δυνατότητα να υπογράφετε ψηφιακά τα pdf έγγραφά σας. Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από την φυσική υπογραφή σας και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

 

 

Πωλήσεις

 • Καταχώρηση και εκτύπωση όλων των παραστατικών πώλησης.
 • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του πελάτη.
 • Υπολογισμός των τιμών πώλησης από την τιμολογιακή πολιτική του πελάτη.
 • Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του
 • Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του είδους, την στιγμή της πώλησης.
 • Εμφάνιση της τελευταίας τιμής πώλησης στον ίδιο πελάτη.
 • Αντιγραφή παραστατικών.
 • Μετασχηματισμός παραστατικών.
 • Μαζικός Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής.
 • Εκκρεμή παραστατικά.
 • Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
 • Σύνδεση με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και άλλες, σαν τύπου Β.
 • Υπολογισμός Κρατήσεων, φόρων στο σύνολο του παραστατικού, όπου χρειάζεται.
 • Δυνατότητα έκπτωσης στο σύνολο του παραστατικού, αλλά και μέχρι 2 ποσοστά έκπτωσης ανά είδος.

Σε ποιους είναι απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή:

 • Στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου
 • Στους εργολήπτες συμμετέχοντες σε Δημόσια Έργα
 • Στους μηχανικούς για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και οικοδομικών αδειών στο e-Άδειες
 • Σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης
Ergosystems Dell emc gold partner
Ergosystems Microsoft gold certificated partner
Ergosystems hp amplify power partner
samsung business
Autodesk authorized value added reseller
lexmark expert
toshiba authorized partner

Copyright Ergosystems Ltd. © 2008-2022 | All Rights Reserved